Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

16/04/2020

Έγκριση ΕΤΕΠ

Σύμφωνα με το άρθρο μόνο της ΥΑ Δ22/οικ.1989/2020 (ΦΕΚ Β 1437), η ισχύς της ΥΑ Δ22/4193/22.11.2019 (ΦΕΚ Β 4607) για την έγκριση 70 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα δημόσια έργα και μελέτες, αρχίζει από την 01.09.2020, κατόπιν προσαρμογής της στην με αρ. Γ10/2019 σύμφωνη Γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.