Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση




Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

01/04/2020

Ανακοίνωση ΕΕ εν μέσω COVID-19 (2020/C 108 I/01)

Σύμφωνα με την επίσημη θέση της ΕΕ, διαρκούσης της πανδημίας του COVID-19, η ανάθεση συμβάσεων με βέβαιο διασυνοριακό ενδιαφέρον ή προεκτιμώμενης αξίας άνω των χρηματικών ορίων των οδηγιών γίνεται υποχρεωτικά διαμέσου των περιοριστικά αναφερόμενων στο α 26 της οδηγίας 2014/24 (α 26 ν.4412) διαδικασιών ανάθεσης. Δεδομένου ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις παρέχουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών, αυτές ανατίθενται είτε μέσω α) της ταχείας ανοικτής/κλειστής διαδικασίας (με συντετμημένες δηλαδή προθεσμίες) είτε μέσω β) της εξαιρετικής διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προκήρυξη (α 32 παρ 2γ οδηγίας 2014/24 και α 32 παρ 2γ ν.4412).
Επιστροφή



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.