Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

23/03/2020

Γνώμες ΕΑΑΔΗΣΥ επί των ΠΝΠ

Η ΕΑΑΔΗΣΥ εξέδωσε τις Γνώμες Α10/2020, Α14/2020 και Α16/2020 επισημαίνοντας ότι οι εισαγόμενες με τις ΠΝΠ εξαιρέσεις θα πρέπει να είναι απολύτως αναγκαίες, σε καμία δε περίπτωση δεν μπορούν να ερμηνεύονται ως παρέκκλιση από τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και δεν πρέπει να παραβλέπουν τις γενικές αρχές που διέπουν τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.