Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

17/12/2019

Διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς προκήρυξη: αντιμετώπιση μεταναστευτικών ροών

Από έναρξη ισχύος του α 17 ν.4650/2019 (17.12.2019) που τροποποιεί το α 96 ν.4368/2016 για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και έως την 30.06.2020, Σϋστ, κατά παρέκκλιση από κάθε διάταξη δημοσίων συμβάσεων. Η διαδικασία σύναψης των σχετικών συμβάσεων, ακόμη και για την ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση, μετατροπή και λειτουργία Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας, καθώς και Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών, μπορεί να διενεργείται με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προκήρυξη, ανεξαρτήτως ποσού, αλλά μέχρι τα όρια εφαρμογής των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη με ειδική αιτιολόγηση και λόγους εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης (http://www.et.gr).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.