Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

12/12/2019

Τ.Ο. 5/2019 ΕΑΑΔΗΣΥ για παροχή συμβουλών όσον αφορά τις συμβάσεις καινοτομίας

Δημοσιεύθηκε την 12.12.2019 η με αριθμό 5/2019 Τεχνική Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ με αντικείμενο την παροχή συμβουλών σε δημόσιους φορείς που προτίθενται να εμπλακούν στην ανάθεση και εκτέλεση δημόσιας σύμβασης καινοτομίας (https://diavgeia.gov.gr).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.