Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

05/12/2019

Μη υπαγωγή στο καθεστώς ΦΠΑ για τους ΦΟΔΣΑ

Λαμβάνοντας υπόψη το ειδικό νομικό πλαίσιο των ΦΟΔΣΑ σε σχέση με τη νομολογία του ΔΕΕ στην υπόθεση C-174/14, διευκρινίστηκε με την εγκύκλιο 2197/05.12.19 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ότι οι ΦΟΔΣΑ, ως φορείς που ασκούν δημόσια εξουσία, δεν υπάγονται σε ΦΠΑ για τις προγραμματικές συμβάσεις που συνάπτουν με δήμους-μέλη τους ή την περιφέρεια στην οποία ανήκουν και έχουν ως αντικείμενο τη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων. Προγραμματικές συμβάσεις με αντικείμενο υπηρεσίες σε σχέση με τα αστικά στερεά απόβλητα που παρέχονται και από ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή χωρικής αρμοδιότητας των ΦΟΔΣΑ, υπάγονται σε ΦΠΑ εφόσον κριθεί κατά περίπτωση ότι οι ΦΟΣΔΑ ανταγωνίζονται πραγματικά τις υπηρεσίες των ιδιωτικών επιχειρήσεων (https://www.aade.gr).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.