Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

31/10/2019

Νέος Πίνακας Παρακολούθησης Νομοθεσίας ΔΗΣΥ στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ

Την 31.10.2019 η ΕΑΑΔΗΣΥ ενημέρωσε ότι βάσει της θεσμοθετημένης αρμοδιότητάς της για συλλογή και δημοσίευση πληροφορικών σχετικά με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων προέβη σε αντικατάσταση των μέχρι πρότινος αναρτώμενων ενημερωτικών τριμηνιαίων δελτίων νομοθεσίας με έναν νέο Πίνακα Παρακολούθησης Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων, προσβάσιμο στον ιστότοπο της ΕΑΑΔΗΣΥ μέσω των επιλογών Εθνικό Δίκαιο και Ενωσιακό Δίκαιο, οι οποίες ανακατευθύνουν στην διαδικτυακή πύλη της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΒΔΔΗΣΥ) (http://ppp.eeadhsy.gr).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.