Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

31/10/2019

Δημοσίευση Καν. 2019/1827 – 1930 για τα νέα κατώτατα όρια εφαρμογής των οδηγιών

Δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 31.10.2019 (2019/L279/23) τα νέα κατώτατα όρια εφαρμογής των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, με εφαρμογή των νέων μειωμένων τιμών από 01.01.2020. Πρόκειται για τους Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/1827 – 1930. Ειδικότερα:

Όσον αφορά την οδηγία 2014/24:

Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων από τις 5.548.000€ το όριο διαμορφώνεται στις 5.350.000€.

Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από κεντρικές αρχές από 144.000€ στις 139.000€.

Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από άλλες δημόσιες αρχές από 221.000€ στις € 214.000€.

Όσον αφορά την οδηγία 2014/23:

Για τις δημόσιες συμβάσεις παραχωρήσεως από τις 5.548.000€ το όριο διαμορφώνεται στις 5.350.000€

Όσον αφορά τις οδηγίες 2014/25 και 2009/81:

Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων από τις 5.548.000€ το όριο διαμορφώνεται στις 5.350.000€.

Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών από τις 443.000€ στις 428.000€.

Τα όρια για τα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει το ευρώ ορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής 2019/C 370/01.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.