Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

16/10/2019

Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση για κατεπείγουσες περιστάσεις στην υγεία

Σε περίπτωση κατεπείγουσας και απρόβλεπτης περίστασης που αφορά στη δημόσια υγεία, επιτρέπεται κατόπιν εισήγησης του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας (ΕΣΥΔΥ), η ανάθεση σύμβασης από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης (α 7 ν.4633/2019). Η ΕΑΑΔΗΣΥ ασκεί τη γνωμοδοτική της αρμοδιότητα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 εργασίμων ημερών, διαφορετικά τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της. Η σχετική απόφαση ανάθεσης εκδίδεται από τον Υπουργό Υγείας μετά τη γνωμοδότηση της ΕΑΑΔΗΣΥ.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.