Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

08/10/2019

Επιτυχής διεξαγωγή της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πόλεων & Περιφερειών στις Βρυξέλλες

Στις 08.10.2019 παρουσιάστηκε με επιτυχία στις Βρυξέλλες το έργο της Innovative and Responsible Public Procurement Partnership κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πόλεων και Περιφερειών 2019. Το εργαστήριο είχε ως θέμα «Στρατηγικές δημόσιες συμβάσεις ως κινητήρια δύναμη αλλαγών και ανάπτυξης στις πόλεις και τις περιφέρειες». Συζητήθηκαν οι υπάρχουσες πρωτοβουλίες στην Ευρώπη, όπως η Σύμπραξη για την Αστική Ατζέντα για Καινοτόμες και Υπεύθυνες Δημόσιες Προμήθειες (Urban Agenda Partnership on Innovative and Responsible Public Procurement) και οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την προώθηση της χρήσης δημόσιων συμβάσεων ως μέσο μιας πιο κυκλικής οικονομίας. Παρουσιάστηκαν μελέτες περιπτώσεων από την «Πιλοτική δράση για τις στρατηγικές δημόσιες συμβάσεις» (Pilot Action on Strategic Public Procurement) υπό την αιγίδα της DR REGIO, ενώ στόχος ήταν να αποδειχθεί εν τέλει ότι η στρατηγική χρήση των δημοσίων συμβάσεων ωφελεί τις πόλεις και τις περιφέρειες στην ουσιαστική ανάπτυξή τους.

https://ec.europa.eu/futurium/en/public-procurement/save-date-public-procurement-partnership-will-present-during-european-week
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.