Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

16/09/2019

Κύρωση της από 24.07.2019 ΠΝΠ για τις συμβάσεις πολεοδόμησης στο Μάτι

Το ΤΕΕ μπορεί να αναθέτει (α 2 παρ 14 ν.4626/2019, το οποίο κύρωσε την από 24.07.2019 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου), συμβάσεις μελετών ή γενικών υπηρεσιών, κατά παρέκκλιση από τη νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων και να κάνει χρήση των εξαιρετικών διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας για τις διαδικασίες ανάθεσης χωρίς τη συνδρομή άλλης προϋπόθεσης, προκειμένου να υλοποιήσει την πολεοδόμηση των περιοχών που επλήγησαν από την πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής την 23.07.2018. Οι δαπάνες αυτές θα βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Αρωγής Πυροπλήκτων που συστάθηκε με την 2/57679/ΔΛΓΚ/25.7.2018 ΚΥΑ (Β 3014).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.