Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

31/08/2019

Αλλαγή συντελεστών για την υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης

Η σύναψη σύμβασης παραχώρησης επιτρέπεται πλέον, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, εφόσον οι απαλλοτριώσεις έχουν φτάσει σε ποσοστό 50% (αντί 75% που ίσχυε μέχρι τώρα) (α 82 ν.4635/2019), έχει εκπονηθεί η κατά το α 345 ν.4512/2018 Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης όπου απαιτείται, και έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το 50% του φυσικού αντικειμένου αυτής (αντί του μέχρι πρότινος ισχύοντος 75%).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.