Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

31/08/2019

Μη εφαρμογή ν.4412/2016 γιασυμβάσεις που άπτονται του τομέα της Κυβερνοασφάλειας

Ο ν.4412 δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις και στους διαγωνισμούς μελετών που άπτονται του τομέα της Κυβερνοασφάλειας, στο μέτρο που η εφαρμογή του θα υποχρέωνε τη χώρα να παράσχει πληροφορίες, τη δημοσιοποίηση των οποίων θεωρεί αντίθετη με την προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειάς της (α 15 παρ 2γ ν.4412, α 50 ν.4635/2019, α 346 παρ 1 ΣΛΕΕ)
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.