Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

07/08/2019

Εξαίρεση Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου από ν.4412/2016

Με τη διάταξη του α 84 ν.4635/2019 ορίστηκε ρητά ότι η Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ δεν ανήκει στο δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και επομένως εξαιρείται των διατάξεων του ν.3429/2005 περί ΔΕΚΟ και του ν.4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων. Η πρόθεση του νομοθέτη για εξαίρεση της εταιρίας από τον ν.4412 προκύπτει και από το άρθρο 12 του κανονισμού της, όπου ρητά ορίζεται ότι με απόφαση του ΔΣ της Εταιρίας που λαμβάνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ εγκρίνεται κατά παρέκκλιση του ν.4412 εσωτερικός Κανονισμός Προμηθειών.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.