Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

11/07/2019

Επικαιροποιημένα υποδείγματα διακηρύξεων από ΕΑΑΔΗΣΥ για συμβάσεις μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Οι πρόσφατες τροποποιήσεις των ά. 43-44 ν.4605/2019, ά. 33 ν.4608/2019 και ά. 56 ν.4609/2019 ενσωματώθηκαν από 11.07.2019 στα υποδείγματα διακηρύξεων προμηθειών και υπηρεσιών της ΕΑΑΔΗΣΥ (συμβάσεις άνω των 60.000€ χωρίς ΦΠΑ).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.