Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

04/07/2019

Υ.Α. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 455 (ΦΕΚ Β 2780) για κράτηση 2,5% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ

Εκδόθηκε η με αριθμό ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 455 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β 2780) για τη σύσταση έντοκου τραπεζικού λογαριασμού από το ΤΜΕΔΕ για τη συλλογή του πόρου 2,5%, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ 7θ του ά. 53 ν.4412/2016, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τη διάταξη του ά. 14 ν.4612/2019. Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν στις διακηρύξεις τους (στο ά. 8.1) να συμπεριλαμβάνουν ρητά την ως άνω κράτηση με ρητή παραπομπή στην ως άνω υπουργική απόφαση.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.