Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

03/07/2019

Πδ 71/2019 για μητρώα συντελεστών παραγωγής έργων, μελετών και λοιπών υπηρεσιών

Εκδόθηκε το πδ 71/2019 για τη δημιουργία των μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.), κατ’ εξουσιοδότηση του ά. 118 παρ 20 ν. 4472/2017 και του ά. 83 παρ 10 ν.4412/2016. Οι διατάξεις των άρθρων 10, 39 και 65 των επιμέρους κεφαλαίων του πδ εισάγουν μεταβατικές διατάξεις για την ομαλή μετάβαση από τα υφιστάμενα στα νέα Μητρώα, ενώ από την ημερομηνία δημοσίευσης του πδ (03.07.2019) καταργούνται τα ά. 80–110 ν.3669/2008 και τα ά. 39–40 ν.3316/2005. Μέχρι την πλήρη ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων της παρ. 24 του ά. 118 ν.4472/2017, τα ΜΗ.Τ.Ε. τηρούνται σε έντυπη μορφή, ενώ για την πλήρη θέση σε λειτουργία των ηλεκτρονικών ΜΗ.Τ.Ε. αναμένεται η έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης από τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.