Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

29/05/2019

Εγκύκλιος 4/2019 Υπουργείου Υποδομών για παράταση βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ

Εκδόθηκε η 4/2019 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με αντικείμενο την παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ (ά. 107 παρ. 4 Ν. 4530/2018). Αφορά όσες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις α) κατέχουν Βεβαίωση Εγγραφής στις τάξεις 3η έως και 7η, η οποία είτε έχει ήδη παραταθεί έως 31.01.2019, είτε ήταν σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του νόμου (30.03.2018) και β) έχουν υποβάλει αίτηση τακτικής αναθεώρησης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία λήξης ισχύος του πτυχίου τους ή έχουν υποβάλει αίτηση τακτικής αναθεώρησης εντός 60 ημερών μετά την ημερομηνία λήξης ισχύος του πτυχίου τους, ή πρόκειται να υποβάλουν εμπρόθεσμη αίτηση τακτικής αναθεώρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ά. 97 ν.3669/2008 και δεν συντρέχουν προϋποθέσεις διαγραφής τους από το ΜΕ.ΕΠ. Η παράταση θα τίθεται με σημείωση «έως 31.05.2019» στις πρωτότυπες βεβαιώσεις εγγραφής, άλλως δεν ισχύει.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.