Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

13/05/2019

ΥΑ ΔΗΔ/17089/13.05.2019 για Δαπάνες συντελεσθείσες από 01.01.2018-31.12.2018

Δαπάνες συντελεσθείσες από 01.01.2018 έως 31.12.2018 αναρτώνται στη Διαύγεια μέχρι την 31.05.2019 (ΥΑ ΔΗΔ/17089/ 13.05.2019 (ΦΕΚ B 1642).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.