Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

13/05/2019

Υπόδειγμα διακήρυξης ΕΑΑΔΗΣΥ με χρήση του Δυναμικού Συστήματος Αγορών

Εκδόθηκε από την Αρχή υπόδειγμα διακήρυξης για τη ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών άνω των ορίων με τη χρήση του Δυναμικού Συστήματος Αγορών. Εκδόθηκαν επίσης αναθεωρημένα πρότυπα διακηρύξεων έργων, μελετών και έργων με το σύστημα μελέτης-κατασκευής που ενσωματώνουν τις τροποποιήσεις των άρθρων 43 και 44 του ν. 4605/2019, 33 του ν. 4608/2019 και 56 του ν. 4609/2019.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.