Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

02/05/2019

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint από το ΕΣΗΔΗΣ για ΕΕΕΣ και ΤΕΥΔ

Μετά την παύση λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της ΕΕ για το ΕΕΕΣ, από τις 02.05.2019, το ΕΣΗΔΗΣ προσφέρει τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που αφορά στη σύνταξη και στη διαχείριση του ΕΕΕΣ καθώς και του ΤΕΥΔ.

Εκδόθηκαν δύο Οδηγοί σχετικά με τη δημιουργία δυναμικού συστήματος αγορών και την υποβολή αίτησης συμμετοχής και προσφοράς σε αυτό μέσω ΕΣΗΔΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr)
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.