Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

25/04/2019

Δ.Ε. 46613/2019 Γραμματείας Δημόσιων Επενδύσεων ως προς τη σταθερή τιμή

Με το με αριθμό 46613/25.04.2019 έγγραφο της Γραμματείας Δημόσιων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ παρέχονται διευκρινίσεις για τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών στις οποίες το στοιχείο του κόστους λαμβάνει τη μορφή σταθερής τιμής κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 86 ν.4412, και ιδιαίτερα σε συμβάσεις παροχής γενικών υπηρεσιών (σύμβουλοι υποστήριξης κλπ).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.