Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

29/03/2019

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της Βουλής

Με την Απόφαση 1051/2019 (ΦΕΚ Β 1051) του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων θεσπίζεται Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της Βουλής των Ελλήνων (άρθρο 149 παρ 3 του Κανονισμού της Βουλής). Στην Επιτροπή αυτή εισάγονται διαφορές που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, με εκτιμώμενη αξία πάνω από 60.000€ χωρίς ΦΠΑ.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.