Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

07/02/2019

Έκδοση T.O. 4/2019 ΕΑΑΔΗΣΥ

Εκδόθηκε η 4/2019 Τεχνική Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ, με την οποία αναλύεται η έννοια του Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, παρουσιάζεται το λειτουργικό κριτήριο που την διέπει και κατά συνέπεια η ανάγκη διάγνωσης ότι ο φορέας τελεί σε στενή σχέση με το κράτος. Η κρίση ανήκει κάθε φορά στον οικείο φορέα.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.