Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

24/12/2018

Παράταση κατάστασης έκτακτων αναγκών

Οι δημόσιες συμβάσεις για την κάλυψη αναγκών προσωρινής στέγασης, σίτισης, άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εξασφάλισης ειδών πρώτης ανάγκης και μεταφοράς από τα σημεία άφιξης προς τις προσωρινές ή μόνιμες εγκαταστάσεις φιλοξενίας, νεοεισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών, θεωρούνται έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης μέχρι 31.10.2019 οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις αναθέτουσες αρχές, που δεν απορρέουν από δική τους ευθύνη, κατά παρέκκλιση της υποπερίπτωσης δδ, περίπτωση γ, παρ. 2 του ά. 2 ν. 4013/2011 (ά. 14 παρ. 10 ν. 4332/2015, όπως αντικαθίσταται με το ά. 7 παρ 1 του ν. 4587/2018).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.