Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

24/12/2018

Εξόφληση δαπανών σε στρατιωτικά νοσοκομεία

Οι πραγματοποιηθείσες από 04.10.2017 έως 31.08.2018 δαπάνες για προμήθεια φαρμάκων, υγειονομικού και ορθοπεδικού υλικού, χημικών αντιδραστηρίων και παροχής υπηρεσιών των στρατιωτικών νοσοκομείων και του ΝΙΜΤΣ, των στρατιωτικών φαρμακείων και του Κέντρου Εφοδιασμού Ναυτικού, δύναται να εξοφληθούν κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 66, 68 και 132 του ν.4270/2014, του ν.4412/2016 και του πδ 80/2016 (ά. 25 ν.4494/2017, όπως τροποποιήθηκε με το ά. 32 ν.4585/2018).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.