Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

24/12/2018

Αναθέσεις εκλογικών αναγκών

Οι προμήθειες, εργασίες, μεταφορές και μισθώσεις, που αφορούν σε ανάγκες εκλογικού υλικού, γίνονται με απευθείας ανάθεση και έγγραφη συμφωνία, κατά παρέκκλιση των περί δημοσίου λογιστικού και περί προμηθειών του δημοσίου διατάξεων. Οι μισθώσεις μεταφορικών μέσων για τη διακίνηση προσώπων ή τη μεταφορά εκλογικού υλικού ενεργούνται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νδ 2396/1953 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών αποφάσεων (ά. 130 πδ 26/2012, όπως τροποποιήθηκε με το ά. 25 ν.4585/2018).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.