Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

18/12/2018

Δημόσιο Λογιστικό

Με το ά. 99 του ν. 4583/2018 επέρχονται τροποποιήσεις στις διατάξεις του ν. 4270/2014. Ειδικότερα, με την παρ 4α, προστίθεται ά. 69Ζ, μετά το άρθρο 69ΣΤ, το οποίο ορίζει ότι η προθεσμία αποστολής από τον διατάκτη στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα, πλήρους φακέλου των δικαιολογητικών δαπανών προς έκδοση χρηματικών ενταλμάτων είναι 3 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου στην Υπηρεσία. Η προθεσμία για την έκδοση των ΧΕ από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα καθορίζεται σε 21 ημέρες. Τυχόν αντιρρήσεις του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα για την εκτέλεση δαπάνης διατυπώνονται εγγράφως εντός 5 ημερών. Επί των ανωτέρω αντιρρήσεων ο διατάκτης υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως εντός 3 ημερών. Οι ανωτέρω προθεσμίες των 5 και 3 ημερών, αντίστοιχα, προσμετρούνται στη συνολική προθεσμία των 21 ημερών, εντός της οποίας πρέπει να εκδοθεί το σχετικό ΧΕ. Η προθεσμία για την τελική εξόφληση καθορίζεται σε 5 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του ΧΕ. Τα ανωτέρω ισχύουν από 01.01.2019 για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και, επομένως, καταργείται από τότε η αντίθετη διάταξη του ά. 28 παρ 3 ν.4223/2013 (ά. 99 παρ. 4α του ν. 4583/2018).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.