Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

11/12/2018

Απευθείας ανάθεση συμβάσεων τουριστικής προβολής

Με το ά. 92 ν. 4582/2018 προστίθεται στο τέλος της παρ. 1β του ά. 4 ν. 3270/2004, περίπτωση γγ η οποία προβλέπει ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής προώθησης και προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, οι δημόσιες συμβάσεις, με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων των οδηγιών, που αφορούν σε ταξίδια εξοικείωσης, γεύματα, δείπνα, διοργάνωση εκδηλώσεων κ.α., προς τιμή των επίσημων ξένων προσκεκλημένων του ΕΟΤ, των εκπροσώπων της τουριστικής βιομηχανίας, τουριστικών πρακτόρων κ.λπ., ανατίθενται και εκτελούνται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4412/2016 με απευθείας ανάθεση, τηρουμένων των αποφάσεων του ΔΣ του ΕΟΤ, των διατάξεων περί δημοσίου λογιστικού και του ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και των αρχών της διαφάνειας, της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.