Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

05/04/2016

Εξαιρέσεις σχετικά με τις προμήθειες καυσίμων των ενόπλων δυνάμεων

Ο Ν.4376/2016 (ΦΕΚ Α 53) στο άρθρο δεύτερο αυτού εξαιρεί τις προμήθειες καυσίμων των Ενόπλων Δυνάμεων από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του Ν.2286/1995 περί προμηθειών αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας και επισημαίνει ότι διενεργούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.