Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

21/03/2016

Ρητοί κανόνες για τις συμπράξεις μεταξύ φορέων του δημοσίου

Οι νέες οδηγίες περιέχουν για πρώτη φορά ρητούς κανόνες για τον καθορισμό των συμβάσεων που μπορούν να συναφθούν μεταξύ δημοσίων φορέων χωρίς να απαιτείται διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι εν λόγω κανόνες απορρέουν από τη νομολογία του ΔΕΕ, όμως, παράλληλα λαμβάνουν υπόψη το αίτημα για αύξηση της ασφάλειας δικαίου, που συχνά εκφράζεται από τους συμμετέχοντες σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. Οι νέοι κανόνες αναμένεται να αποτελέσουν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές που στοχεύουν στην αύξηση των ωφελειών από τη συνεργασία στην εκτέλεση δημοσίων καθηκόντων που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Οι νέες οδηγίες καλύπτουν επίσης περιπτώσεις στις οποίες οι αναθέτουσες αρχές συνάπτουν συμβάσεις μεταξύ τους χωρίς να δημιουργούν ελεγχόμενη εταιρεία (οριζόντια συνεργασία). Ένα παράδειγμα αποτελεί η ένωση περισσοτέρων δήμων για τη διαχείριση αποβλήτων, ώστε οι συμμετέχοντες φορείς να εκτελούν συγκεκριμένα καθήκοντα υπέρ όλων των μελών της συνεργασίας.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.