Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

17/03/2016

Ευελιξία στο πεδίο των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

Οι νέες οδηγίες παρέχουν μία λίστα «κοινωνικών και άλλων συγκεκριμένων υπηρεσιών» στις οποίες εφαρμόζεται ένα πιο «χαλαρό καθεστώς» και ένα αυξημένο κατώτατο χρηματικό όριο (750.000€). Οι συμβάσεις κατώτερης αξίας θεωρούνται μη ελκυστικές για τις επιχειρήσεις άλλων κρατών-μελών και δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο του νέου καθεστώτος (με εξαίρεση συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως κυρίως την υπαγωγή των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων).

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επικεντρωθούν στην ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών με την ανάθεση συμβάσεων σε εταιρίες που συγκεντρώνουν υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά (πχ προσβασιμότητα, συνοχή ή ανάγκες ανά κατηγορία χρηστών). Τα κράτη-μέλη μπορούν ακόμη να απαγορεύσουν κριτήρια ανάθεσης που σχετίζονται αποκλειστικά με οικονομικές συνιστώσες.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.