Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

08/03/2016

Νέες ευκαιρίες για τις ΜΜΕ στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων

Η αναθεώρηση της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις θα καταστήσει σύντομα ευκολότερη, για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς. Οι κύριες σχετικές βελτιώσεις που επέρχονται είναι: α) ΜΜΕ με μειωμένη χρηματοοικονομική ικανότητα μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, β) Υποχρέωση αιτιολόγησης της μη ανάθεσης συμβάσεων σε μικρά τμήματα, γ) Μείωση διοικητικών βαρών με την έκδοση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, δ) Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις συμβάσεις άμυνας και ασφάλειας
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.