Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

24/02/2016

Δημοσιότητα και διαδικασίες ανάθεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας

Στις 24 Φεβρουαρίου 2016 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού που αφορά σε διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας. Πρόκειται, ειδικότερα, για την κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων ενεργειών τεχνικής βοήθειας με τα οποία είναι επιφορτισμένες οι αρμόδιες για τη διαχείριση και τον έλεγχο των ΕΠ ΕΣΠΑ 2014 – 2020 αρχές. Η εν λόγω ΥΑ περιέχει, ωστόσο, και διατάξεις σχετικά με προγράμματα ενεργειών τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.