Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

15/02/2016

Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών αναφορικά με μετανάστες και πρόσφυγες

Με το άρθρο Πρώτο του ν. 4366/2016 (ΦΕΚ Α 18) κυρώθηκε η από 24.12.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α 182). Η εν λόγω ΠΝΠ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις σχετικές με τη σύναψη συμβάσεων για την κάλυψη αναγκών φορέων επιφορτισμένων με την υποδοχή, μεταφορά, στέγαση και φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.