Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

11/02/2016

Συμβάσεις πυροσβεστικού σώματος

Με το άρθρο 35 του Ν.4361/2016 (ΦΕΚ Α 10) ορίζεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 22 του Ν.4302/2014 και της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου ΙΒ του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 ισχύουν για τις αντιπυρικές περιόδους 2014, 2015 και 2016.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.