Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

29/01/2016

Πρωτοβουλίες για το άνοιγμα των διεθνών αγορών δημοσίων συμβάσεων

Στις 29 Ιανουαρίου 2016 κατατέθηκε από την Επιτροπή αναθεωρημένη πρόταση Κανονισμού με αντικείμενο την καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις αγορές δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών [COM(2016)34 final]. το υπό διαβούλευση κείμενο δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να διεξαγάγει δημόσια έρευνα σε περιπτώσεις υπόνοιας διακρίσεων σε βάρος ευρωπαϊκών εταιρειών. Εάν η έρευνα αυτή καταλήξει σε ευρήματα διακριτικής μεταχείρισης σε βάρος ευρωπαίων προμηθευτών, η Επιτροπή καλεί το τρίτο κράτος σε διαβούλευση για το άνοιγμα της εθνικής αγοράς δημοσίων συμβάσεων. Διαβουλεύσεις τέτοιου είδους μπορούν να λάβουν χώρα και υπό μορφή διαπραγματεύσεων ή διεθνών συμφωνιών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η Επιτροπή διαθέτει μια ύστατη λύση με βάση το νέο κείμενο: τα αγαθά και οι υπηρεσίες που προέρχονται από την τρίτη χώρα που εφαρμόζει τη διακριτική μεταχείριση θα θεωρείται ότι προσφέρονται σε υψηλότερη τιμή σε διαγωνιστικές διαδικασίες εντός της ΕΕ και ως εκ τούτου οι λοιποί διαγωνιζόμενοι είτε προέρχονται από την Ένωση είτε από συμμορφούμενες τρίτες χώρες θα απολαμβάνουν ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.