Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

28/01/2016

Προώθηση της οικολογικής καινοτομίας στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων

Το νέο ευρωπαϊκό σύστημα δημοσίων συμβάσεων, σε εφαρμογή από 18 Απριλίου 2016, θα δώσει νέες ευκαιρίες στις αναθέτουσες αρχές να προωθήσουν την οικολογική καινοτομία με τη χρήση νέων κριτηρίων ανάθεσης στις προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Οι αναθέτουσες αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να απαιτούν όχι μόνο τη συμμόρφωση των προσφερόντων με περιβαλλοντικές υποχρεώσεις, αλλά και την παροχή εκ μέρους τους αγαθών που πληρούν προδιαγραφές περιβαλλοντικών σημάτων. Επιπρόσθετα, μπορούν να ζητούν από τους συμμετέχοντες τη βελτίωση των περιβαλλοντικών παραγόντων κατά το στάδιο παραγωγής αγαθών ή να ενσωματώνουν τις δαπάνες που σχετίζονται με περιβαλλοντικούς παράγοντες σε προσφορές που βασίζονται σε μια προσέγγιση κόστους κύκλου ζωής. Χρησιμοποιώντας την αγοραστική τους δύναμη για να επιλέξουν προμήθειες και υπηρεσίες φιλικές προς το περιβάλλον, οι αναθέτουσες αρχές της Ευρώπης μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην αειφόρο ανάπτυξη και παραγωγή.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.