Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

09/11/2015

Νέα κατώτατα όρια εφαρμογής των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις

Οι αυστηρές διαδικαστικές προϋποθέσεις που προβλέπει το ευρωπαϊκό δίκαιο δημοσίων συμβάσεων και που αποβλέπουν στη διασφάλιση της διαφάνειας και της αποφυγής των διακρίσεων δεν εφαρμόζονται ανεξαιρέτως σε όλες τις ήσσονος αξίας συμβάσεις. Προκειμένου να υπόκειται η σύμβαση στους ενωσιακούς κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων, η χρηματική της αξίας πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με ένα ορισμένο κατώτατο όριο. Τα κατώτατα όρια αναπροσαρμόζονται κάθε δύο χρόνια με την έκδοση Κανονισμών.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.