Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

11/05/2015

Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση (11.05.15)

Το άρθρο 1 του Ν.4329/2015 (ΦΕΚ Α 53) προβλέπει διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητικές συμβάσεις, που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής, προσθέτοντας στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας τα άρθρα 272Α έως 272Ι. Οι νέες διατάξεις προβλέπουν την έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματικές αξιώσεις μη αμφισβητούμενες κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 805/ 2004 (EE L 143) και εν συνεχεία εξειδικεύουν τα σχετικά με την καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα, το περιεχόμενο και την εν γένει διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.