Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

08/05/2015

Λειτουργία της Πύλης Δημοσίων Δεδομένων της ΕΕ

Δεδομένα σχετικά με τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων όπου εφαρμοστέο είναι το δίκαιο της ΕΕ είναι πλέον διαθέσιμα στην Πύλη Δημοσίων Δεδομένων της ΕΕ. Τα εν λόγω δεδομένα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το πού δαπανώνται πάνω από 400 δισεκατομμύρια ευρώ των πολιτών της ΕΕ κάθε χρόνο και είναι προσβάσιμα από ΜΚΟ, ακαδημαϊκούς, εταιρείες και δημοσιογράφους. Η Πύλη εμφανίζει το ποιος αγοράζει τι και από ποιον, με τι αντίτιμο, καθώς και ποιες διαδικασίες και κριτήρια ανάθεσης χρησιμοποιούνται. Η ανάλυση των δεδομένων θα ενισχύσει τη διαφάνεια στις δημόσιες δαπάνες και θα βοηθήσει τις εταιρείες να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις όταν υποβάλλουν προσφορά για δημόσιες συμβάσεις.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.