Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

06/05/2015

Αναθεωρημένα πρότυπα διακηρύξεων συμβάσεων έργων τύπου Α και Β

Η ΕΑΑΔΗΣΥ εξέδωσε με την απόφαση 67/2015 (ΦΕΚ Β 664) αναθεωρημένες πρότυπες διακηρύξεις συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β. Οι εν λόγω πρότυπες διακηρύξεις ισχύουν υποχρεωτικά για συμβάσεις δημοσίων έργων, οι οποίες δημοπρατούνται με τα συστήματα υποβολής προσφορών που προβλέπονται στο άρθρο 4 περ. α, β, γ και ε του Ν.3669/2008 και των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης θα δημοσιευθεί δεκαπέντε ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της απόφασης 67/2015, ήτοι από 06.05.2015.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.