Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

09/04/2015

Έναρξη υποχρεωτικής χρήσης ΕΣΗΔΗΣ για τις συμβάσεις δακοκτονίας

Με την Υ.Α. 40563/09.04.2015 (ΦΕΚ Β 590) μετατέθηκε ο χρόνος έναρξης της υποχρεωτικής εφαρμογής του συνόλου των διατάξεων των άρθρων 134 ως 138 Ν.4281/ 2014 και ως τέτοιος ορίστηκε η 31.12. 2015, όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών δακοκτονίας για όλες τις αναθέτουσες αρχές και σε όλες τις αποφάσεις ανάθεσης και εκτέλεσης αυτών.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.