Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

27/02/2015

Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ

Με την ΚΥΑ 22015/406/27.02.2015 μετατέθηκε η ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ. Ειδικότερα, ορίστηκε, όσον αφορά όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών ως έναρξη ισχύος η 01.07.2015 και όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων, η 01.12.2015.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.