Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

13/01/2015

Η Ευρωπαϊκή επιτροπή εγκαινιάζει το πιλοτικό πρόγραμμα ΙΜΙ

Η ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε πιλοτικό πρόγραμμα προκειμένου να δοκιμασθεί η καταλληλότητα της χρήσης του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά [Internal Market Information (IMI) system]. Το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο διευκολύνει και υποστηρίζει την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις δημόσιες αρχές των κρατών – μελών της ΕΕ για πληθώρα θεμάτων. Μέσω του πιλοτικού προγράμματος, οι δημόσιες αρχές μπορούν τώρα να κάνουν χρήση του συστήματος ΙΜΙ και για την διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.