Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

21/04/2015

Αναθεωρημένα πρότυπα διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α, Β

Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. εξέδωσε με την απόφαση 67/2015 (ΦΕΚ Β’ 664/21.04.2015) αναθεωρημένες πρότυπες διακηρύξεις συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β. Οι εν λόγω πρότυπες διακηρύξεις ισχύουν υποχρεωτικά για συμβάσεις δημοσίων έργων, οι οποίες δημοπρατούνται με τα συστήματα υποβολής προσφορών που προβλέπονται στο άρθρο 4 περ. (α), (β), (γ) και (ε) του ν. 3669/2008 και των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης θα δημοσιευθεί δεκαπέντε ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της απόφασης 67/2015 ήτοι από 6/5/2015.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.