Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

04/12/2014

Διάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιαπωνίας για τους σιδηροδρόμους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ιαπωνικό Υπουργείο για τη γη, τις υποδομές, τις μεταφορές και τον τουρισμό διεξάγουν στο Τόκυο τη δεύτερη συνάντηση για τον ευρω-ιαπωνικό διάλογο για τους σιδηροδρόμους.

Ο διάλογος διεξάγεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για την συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας και συγκεντρώνει αντιπροσώπους τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.
Στόχος του είναι η αμοιβαία προαγωγή της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των συμμετεχόντων, ώστε να διευκολυνθεί το διμερές εμπόριο στον τομέα των σιδηροδρόμων, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων συμβάσεων. Η ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνει:
  • Συζήτηση για τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τις ιαπωνικές αναθέτουσες αρχές και από ιδιωτικές εταιρείες για τη διασφάλιση της διαφάνειας κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων

  • Ανταλλαγή καλών πρακτικών για την πρόσβαση στην αγορά και παρουσίαση τεχνικών κανονισμών και προδιαγραφών ασφαλείας στην ΕΕ και την Ιαπωνία

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7958&lang=en&title=Second-EU-Japan-Industrial-Dialogue-on-Railways-takes-place-in-Tokyo
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.