Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

21/06/2013

Εξαίρεση του τομέα του νερού από την προτεινόμενη Οδηγία δημόσιων συμβάσεων

Η Επιτροπή προχώρησε σε πρόταση νέας Οδηγίας για συμβάσεις παραχωρήσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αρχή της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης στην εσωτερική αγορά. Σε καμία περίπτωση, δεν αποτελούσε στόχο αυτής της πρότασης η ιδιωτικοποίηση δημόσιων υπηρεσιών, όπως ο τομέας του νερού, καθώς ο τρόπος διαχείρισης μίας δημόσιας υπηρεσίας βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του κράτους μέλους.
Προς την κατεύθυνση αυτή και για να απομακρυνθεί κάθε πιθανότητα ιδιωτικοποίησης δημόσιων υπηρεσιών και ειδικότερα του τομέα του νερού, ο Επίτροπος Michel Barnier σε σχετική δήλωσή του την 21.06.2013 εισηγήθηκε την αφαίρεση του νερού από το ρυθμιστικό πεδίο της νέας Οδηγίας σχετικά με τις συμβάσεις παραχώρησης.
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/speeches/2013/06/20130621_en.htm
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.