Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

20/06/2013

Η Επιτροπή ζητά από τη Ρουμανία να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ

Την 20 Ιουνίου 2013, η Επιτροπή κάλεσε τη Ρουμανία να συμμορφωθεί πλήρως με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η διαδικασία του διαγωνισμού για μια σύμβαση εργασιών για την αποκατάσταση της εθνικής οδού μεταξύ της Crasna και της Iași πραγματοποιήθηκε παραβιάζοντας την Οδηγία 2004/18 και την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ. Η διαχείριση της διαδικασίας του διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε από τη ρουμανική εθνική εταιρεία οδών και αυτοκινητοδρόμων και διενεργήθηκε σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, η οποία αργότερα διαπιστώθηκε ότι είναι ασυμβίβαστη με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να λείπουν ουσιώδεις πληροφορίες από την προκήρυξη της σύμβασης και όσοι υπέβαλαν προσφορά στερήθηκαν το πλήρες δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής.
Το αίτημα της Επιτροπής έλαβε τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης σύμφωνα με τις διαδικασίες επί παραβάσει της ΕΕ και συνεπώς αν δεν υπάρξει συμμόρφωση σε προθεσμία δύο μηνών, η Επιτροπή θα παραπέμψει τη Ρουμανία στο ΔΕΕ.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.