Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

18/04/2013

Νέο χρηματικό όριο για τον έλεγχο των συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων συμβάσεων πρ

Με τον Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α 52/28.02.2013) καταργείται το π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ Α 189/22.08.1980) και κυρώνεται νέος Κώδικας Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, με τον οποίο αναμορφώνεται το νομικό πλαίσιο της λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο ίδιος Ν.4129/2013, στο εδάφιο α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 35 τροποποιήθηκε από το άρθρο 73 του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ Α 90/18.04.2013) και προβλέπεται πως ο έλεγχος
ότι ο έλεγχος των συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι υποχρεωτικός, εφόσον ο προϋπολογισμός τους ξεπερνά τα 10.000.000 ευρώ.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.